Bestuur zoekt bestuur

Ben jij enthousiast over politiek en vind je het belangrijk dit over te brengen op andere jongeren? Het bestuur van het GPJK is op zoek naar enthousiaste opvolgers! Tijdens je tijd als bestuurder bij de stichting kom je in contact met veel spelers in het maatschappelijk en politiek veld, zoals jongerenwerkers, gemeentesecretarissen, docenten van verschillende onderwijslagen, vrijwilligers van diverse politieke en maatschappelijke organisaties en natuurlijk veel jongeren. Een functie bij het GPJK bied je dan ook de gelegenheid om inhoudelijk en organisatorisch nuttig en dankbaar werk te doen terwijl je een breed netwerk op bouwt. Instroom voor de verschillende functies is flexibel en wanneer je wordt aangesteld, is dit voor een onbepaalde periode. Hieronder vind je de verschillende functieprofielen binnen het bestuur. Heb je interesse om je actief in te zetten voor de stichting en wil je graag een gesprek om meer te weten te komen over de mogelijkheden? Stuur dan bericht naar bestuur@gpjk.nl of bericht ons op Facebook!

Let op: je hebt tot 10 september om te reageren!


Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de stichting. Je onderhoudt het contact met de samenwerkingspartners en legt nieuwe contacten met externe organisaties. Dit betekent dat je o.a. in direct contact staat met bestuurders van politieke jongerenorganisaties en diverse samenwerkingspartners. Doordat je de stichting in woord en persoon vertegenwoordigd is representativiteit erg belangrijk. Binnen het bestuur draag je zorg voor het opstellen en naleven van het beleidsplan. Als teamleider van het bestuur kun je daadkrachtig optreden en richting geven, maar probeer je ook het beste uit je medebestuurders te halen, door te motiveren en bij te ondersteunen.


Secretaris

Als secretaris ben je de communicatieve spil binnen de stichting. Je bent hoofdverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Je zorgt ervoor dat documentatie en archief van de stichting op orde is. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor contact met de provincie Groningen, gemeenten en andere organisaties en je draagt zorg voor de website en sociale media van de stichting. Het is daarom belangrijk dat je nauwkeurig kan werken en schriftelijk stevig in je schoenen staat. Naast de taken als algemeen bestuurslid zijn je verantwoordelijkheden onder andere:

 • Het onderhouden van contact met diverse gemeenten binnen de provincie;
 • Het verzorgen van nieuwsberichtgeving middels sociale media en nieuwsbrief;
 • Het onderhouden van de website en de activiteitenagenda;
 • Het bijhouden van bestuursvergaderingen;

Penningmeester

De penningmeester is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor een gezonde financiële bewindvoering van de stichting.  De inhoudelijke taken spitsen zich dan ook toe op de administratie. Nauwkeurig en ordelijk kunnen werken is dus belangrijk. Als penningmeester heb je een belangrijke post in het functioneren van het bestuur en ben je regelmatig in overleg met gemeenten en provincies over de financiën van de stichting. Naast deze taken ben je als algemeen bestuurder natuurlijk breder betrokken bij de activiteiten van de stichting. De taken van penningmeester zijn onder andere:

 • Het opstellen en bewaken van de (concept)begroting;
 • Het tijdig aanvragen van- en correspondentie over de subsidies van provincie en gemeenten;
 • Zorg dragen voor het naleven van voorwaarden gesteld aan het toekennen van subsidies aan samenwerkingspartners;
 • Onderhandelen over prijzen of locaties bij evenementen van de stichting;
 • Het beheren van het financieel archief.

Bestuurslid scholenprojecten

Het bestuurslid scholenprojecten is verantwoordelijk voor de relaties met basisscholen, middelbaar onderwijslocaties en MBO’s in de provincie Groningen.  Je bent het aanspreekpunt voor docenten en schoolbesturen en je gaat met hen in gesprek om educatieve projecten zoals gastlessen op scholen te organiseren. Representativiteit is hierin belangrijk, want je vertegenwoordigd de stichting bij professionele onderwijsorganisaties. Je werkt zelfstandig de scholenprojecten uit, maar hiervoor sta je regelmatig in contact met de contactpersonen van de school. Het is daarbij zaak dat je de verwachtingen managet en heldere afspraken maakt. Daarnaast heb je contact met politieke jongerenorganisaties, gemeenten, provincie en andere samenwerkingspartners over de inzet van coaches en gastdocenten.


Bestuurslid organisatie

Als bestuurslid organisatie ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van diverse activiteiten van het GPJK die niet direct met scholen te maken hebben. Je hebt hierin de rol van aanjager en kartrekker en je hebt de gelegenheid om eigen accenten en creatieve ideeën te verwerken in de evenementen waar je verantwoordelijk voor bent. Samenwerking en representativiteit is erg belangrijk, want je staat regelmatig in contact met andere organisaties. Voorbeelden van activiteiten waar je verantwoordelijk voor bent zijn:

 • politiek-inhoudelijke bijeenkomsten zoals symposia of gemeenteraadssimulaties;
 • promotionele evenementen zoals de KEI-week of politieke jongerendagen;
 • verkiezings- en jongerendebatten met (politieke) jongerenorganisaties.