Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de stichting, de financiën, het onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en het organiseren van evenementen.

Mocht je meer willen weten over samenwerkingsprojecten met de stichting, heb je vragen voor het bestuur of ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van het bestuur, neem dan contact op met secretaris@gpjk.nl.

Wie is het bestuur?

Het bestuur van het GPJK wordt gevormd door vier tot zes betrokken jongeren met een hart voor politiek en jongerenparticipatie. Meestal zijn de bestuursleden ook lid van een van de aangesloten politieke jongerenorganisaties, maar dit is geen vereiste. Het huidige bestuur Van den Hof bestaat uit vier personen:

 

Jasper van den Hof, voorzitter

De stichting heeft een unieke rol in het verbinden van politieke organisaties en het vertegenwoordigen van het gezamenlijke belang van jongeren in de politiek. Ondertussen loop ik als ‘oudere jongere’ al een paar jaartjes mee in de Groningse politieke (studenten)wereld en heb ik de GPJK tijdens mijn studietijd vanuit verschillende hoeken meegemaakt: als eenvoudige geschiedenisstudent, voorzitter van Groningse afdeling van de Jonge Democraten en vervolgens als bestuurslid scholing van het landelijk bestuur, eveneens van de JD. Die verschillende perspectieven leerde mij steeds iets nieuws over de waarde van deze oude stichting: een eerste aanspreekpunt voor jongeren met interesse in politiek, maar ook voor organisaties en instanties die zich met het belang van jongeren bezighouden. Bovendien is een stichting als de GPJK zeldzaam in Nederland en kennen al helemaal niet een bestaansgeschiedenis van meer dan 25 jaar! Ik zet me in om de functie van koepelorganisatie voor de stichting te behouden en uit te bouwen, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook onderhoud ik het bestaande contact met de aangesloten pjo’s, studentenpartijen en maatschappelijke partners en geef ik richting en focus aan het werk van het stichtingsbestuur.

 

 

Karen Lely, secretaris

Mijn naam is Karen en ik ben secretaris bij het GPJK. Als secretaris houd je je onder andere bezig met de website, Facebookpagina, notuleren en ervoor zorgen dat onze lidorganisaties zich kunnen promoten bij diverse evenementen. Ook kan je bij mij terecht met vragen over het Groninger Politiek Jongeren Kontakt. Het GPJK is een goed initiatief om jongeren meer in contact te laten komen met politiek. Bij een groot deel van de jongeren blijkt politiek niet zo te leven. Het is een leuke uitdaging om hier samen met het GPJK verandering in te brengen. Politiek raakt namelijk iedereen, dus het is belangrijk om er iets vanaf te weten. Naast mijn bestuurswerkzaamheden voor het GPJK ben ik lid van een redactiecommissie, waarvoor ik stukken over politieke onderwerpen schrijf. Daarnaast kan je mij een aantal keer per week op het hockeyveld vinden.

 

Frank Vondeling, penningmeester

Ik ben Frank en ik ben penningmeester en vice-voorzitter bij het GPJK. Als penningmeester houd ik mij bezig met de financiën van de stichting en onderhoud ik ook de contacten met de lidorganisaties en andere maatschappelijke instanties als het om subsidies gaat voor projecten die de politieke betrokkenheid in de provincie Groningen bevorderen. Naast mijn werk als penningmeester van het GPJK studeer ik Economics and Business Economics aan de RUG en ben ik actief als lid bij de JOVD. Ik hoop dat ik door de activiteiten van het GPJK de politieke betrokkenheid van jongeren kan bevorderen. Politiek is in een democratisch land als Nederland een belangrijk onderdeel van onze samenleving en ik hoop dat ik door mijn werk bij het GPJK de kennis van ons democratisch stelsel onder jongeren kan vergroten en misschien zelfs een paar toekomstige politici helpen de eerste stappen te zetten.

 

Yvonne van der Meulen, bestuurslid scholenprojectenYvonne van der Meulen

Als Bestuurslid Scholenprojecten ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van gastlessen op scholen in de provincie Groningen. Het thema van deze lessen is natuurlijk de politiek. Omdat dit over het algemeen als ‘saai’ wordt bestempeld, maken we er altijd een interactieve les van. Dit biedt veel ruimte voor vragen, discussies, eigen ideeën, spel en humor. Politiek is namelijk helemaal niet saai, hooguit een beetje ingewikkeld. Dit laatste ondervangen we door de les te laten aansluiten op de bestaande kennis van de leerlingen. Naast lessen, organiseer ik bijvoorbeeld ook debatten op scholen. Ik neem in elk geval altijd leden van verschillende politieke jongerenorganisaties mee. Zij kunnen vol enthousiasme en vanuit eigen ervaringen vertellen waarom zij politiek juist wel leuk vinden en waarom zij voor een bepaalde partij gekozen hebben. Net als de politieke partijen zijn zij het vaak met elkaar oneens, waardoor er goede discussies ontstaan. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor docenten en schoolbesturen. Met hen ga ik in gesprek om mee te denken over hoe zij politiek op een toegankelijke manier onder de aandacht kunnen brengen.
Naast mijn functie binnen het bestuur van het GPJK, studeer ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool. Ik druk bezig met het schrijven van mijn afstudeerscriptie en na de zomer hoop ik met een minor in Finland te starten.