Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de stichting, de financiën, het onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en het organiseren van evenementen.

Mocht je meer willen weten over samenwerkingsprojecten met de stichting, heb je vragen voor het bestuur of ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van het bestuur, neem dan contact op met secretaris@gpjk.nl.

Wie is het bestuur?

Het bestuur van het GPJK wordt gevormd door vier tot zes betrokken jongeren met een hart voor politiek en jongerenparticipatie. Meestal zijn de bestuursleden ook lid van een van de aangesloten politieke jongerenorganisaties, maar dit is geen vereiste. Het huidige bestuur Jansen bestaat uit zes personen.

 

Jeanette Jansen, voorzitter 

 

Mijn naam is Jeanette en ik heb de functie van voorzitter van Stichting GPJK. Als studente Internationale Betrekkingen en Rechtsgeleerdheid heb ik veel affiniteit met politiek. Ik zie GPJK als een forum voor politieke jongerenorganisaties, studentenorganisaties en andere maatschappelijke partners waarin deze samen kunnen komen om te spreken over zaken die jongeren in Groningen aangaan. De stichting biedt veel kansen op het gebied van samenwerking gezien haar overkoepelende functie. Als voorzitter wil ik hier een verbindende rol in spelen door de overkoepelende functie van het GPJK verder uit te bouwen en daarmee nog meer samenwerking te faciliteren. Het bestuur bestaat uit een aantal portefeuilles die zich voornamelijk richten op de organisatie van projecten waarin jongeren actief betrokken worden bij maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen. Aan dit alles zal ik komend jaar richting geven met de rest van het bestuur om zo veel mogelijk jongeren te betrekken bij de (jongeren)politiek.

 

Jesper Kraakman, secretaris 

 

Mijn naam is Jesper en binnen het GPJK vervul ik de functie van secretaris. Als secretaris houd je je onder andere bezig met notuleren en het verzorgen van de website. Daarnaast kan je ook bij mij terecht met vragen over het GPJK. Mijn doel binnen het GPJK is jongeren in de provincie meer te enthousiasmeren voor de politiek. Samen met mijn mede bestuursgenoten hopen wij dit jaar veel jongeren te bereiken om te laten zien dat politiek ook leuk kan zijn. Naast mijn werkzaamheden voor het GPJK studeer ik bestuurskunde en ben ik actief binnen een politieke jongerenorganisatie.

 

Eva Visser, penningmeester

 

Mijn naam is Eva en ik ben de penningmeester van het GPJK voor 2017-2018.
Ik woon nu vijf jaar in Groningen en maak dit jaar mijn studie natuurkunde af. Ik wil mijn obsessie met cijfertjes graag toepassen op de GPJK begroting en boekhouding. In mijn bestuursjaar bij een PJO vorig jaar heb in veel samengewerkt met het GPJK. Ik heb toen gemerkt hoe waardevol deze stichting kan zijn voor PJO’s en politiek geïnteresseerden in Groningen. Dit jaar wil ik mij inzetten in het versterken van de overkoepelende functie het GPJK en het verbeteren van de relatie tussen het GPJK en de PJO’s in Groningen.

 

Iris van der Weide, bestuurslid scholenprojecten

 

Mijn naam is Iris van der Weide, ik ben 25 jaar en geboren in Emmen. Ik woon nu zo’n vier jaar in het prachtige Groningen en ik studeer pedagogiek aan de NHL in Leeuwarden. Mijn functie bij het GPJK is bestuurslid Scholenprojecten. Ik zorg ervoor dat er op een laagdrempelige manier kennis wordt gemaakt met de politiek. Jongeren kennis laten maken met politiek vind ik erg belangrijk, omdat iedereen een stem heeft maar niet iedereen weet wat dat allemaal inhoudt of betekent. Nieuwsgierig geworden? Mail dan naar scholenprojecten@gpjk.nl

 

Niels Hoogerheijde, bestuurslid organisatie 

 

Ik ben Niels, 22 jaar oud en student Internationale Betrekkingen aan de RUG. Tijdens mijn bestuurs(half)jaar bij DWARS Groningen heb ik al gemerkt hoe leuk het is om mensen met verschillende politieke achtergronden samen te brengen. Op deze ervaring wil ik dit jaar graag voortbouwen als Bestuurslid Organisatie van het GPJK. Ook wil ik proberen om zoveel mogelijk niet-politiek geïnteresseerde jongeren bij de politiek te betrekken, door minimaal één activiteit per maand te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit bestuur het GPJK weer op de kaart gaat zetten bij studerend en niet-studerend Groningen. Hopelijk zien we je binnenkort bij één van onze activiteiten!

 

Ferin Imeci, bestuurslid promotie & vice-voorzitter

 

Mijn naam is Ferin Imeci en ik ben het allereerste bestuurdslid promotie van het GPJK. Door mijn multiculturele achtergrond, passie voor jongerenwerk en affiniteit met ICT is het GPJK voor mij een “no-brainer”. Ik ben sinds ik me kan heugen al bezig met politiek omdat ik ben opgegeroeid tussen verschillende politieke voorkeuren. Daarnaast geef ik regelmatig workshops aan jongeren waar ik ontzettend veel energie uit haal. Mijn affiniteit met ICT komt voort uit mijn studie, “Business IT and managent”. Door mijn studie, brede politieke kennis en ervaring met jongeren werk leek het mij een mooie uitdaging om het GPJK te ondersteunen bij de promotie van de stichting.
Er zijn dit jaar veel kansen om een gefundeerde basis te leggen voor de komende jaren betreft promotie. Ik zie het GPJK als een centraal forum voor politieke jongerenorganisaties en zal mij dit jaar inzetten om het belang hiervan nog verder te verduidelijken. Daarnaast vind ik het belangrijk om de naamsbekendheid van het GPJK verder te vergroten onder jongeren.