Student en Stad


Student & Stad is een vereniging waarbij een iedere student (mbo, hbo en universitair) en young professional uit Groningen lid kan worden. Het bestuur van Student & Stad bepaalt de koers van de vereniging en organiseert allerlei ledenactiviteiten. Vanaf 2015 zullen er verschillende commissies tot stand komen en een steunfractie. Student & Stad heft een fractie die actief deelneemt in de gemeenteraad van Groningen met twee zetels. Het bestuur organiseert maandelijkse borrels en verstuurd een nieuwsbrief naar al haar leden. Als je actief wilt worden bij Student & Stad zijn daar altijd mogelijkheden voor en kan je contact op nemen met het bestuur.

We zijn een lokale partij en daarom niet gebonden aan regels of richtlijnen van bovenaf. Dit betekent dat wij elk voorstel bekijken met een open blik. Dit maakt ons pragmatisch en constructief. Wij vinden dat jongeren de stad wat te bieden hebben. En in het kader van ‘practice what you preach‘ laten wij dat ook in de gemeenteraad zien. Onze raadsleden zijn jong en studeren vaak zelf nog maar er zijn ook veel starters bij onze partij actief. Om zoveel mogelijk jongeren een politieke ervaring te bieden, wisselen we bij Student en Stad door. Dat betekent dat onze raadsleden het stokje na twee jaar overdragen aan hun opvolgers. Bekijk voor meer informatie onze website.

Facebook Twitter LinkedIn