Sleepwet congres

Op dinsdag 13 maart organiseerde het GPJK in samenwerking met de SOG en de HSV een congres over de sleepwet. Aangezien het referendum over de sleepwet een week later zou plaatsvinden, had dit congres één belangrijk doel: orde scheppen in de informatiechaos rondom de wet. Dat velen hieraan behoefte hadden, bleek wel uit de opkomst: zo’n 40 à 50 geïnteresseerden  wisten hun weg naar de locatie, het deftige Van Swinderen Huys, te vinden.

Het congres werd afgetrapt door Herbert Leenstra, security architect bij KPN. Aan de hand van enkele schrikbarende voorbeelden (auto’s waarvan op afstand de motor werd afgezet, openbare wifinetwerken die alle geheimen van de gebruikers prijsgaven) liet hij zien waartoe kwaadwillende hackers tegenwoordig in staat zijn en hoe de samenleving zich hiertegen kan wapenen. Vervolgens was het de beurt aan de tweede spreker, Gertjan van den Hout, advocaat gespecialiseerd in it-recht. Hij zette in een uitgebreid betoog uiteen op welke manieren de Nederlandse en Europese wetgevers onze privacy momenteel beschermen.

Na een geheel verzorgde lunch was het woord aan de congresbezoekers zelf: in een interactief debat mochten zij hun mening geven over enkele provocerende stellingen op het gebied van privacy en veiligheid. Waar nodig werden zij in hun argumentatie bijgestaan door Lotte Houwing, medewerker van de denktank Transnational Institute, en Klaas Valkering, landelijk bestuurslid van het CDJA. Ook was er een groot aantal leden van diverse pjo’s aanwezig, die vurig probeerden om het publiek voor hun standpunt te winnen.

Ondanks de verhitte discussies waren de aanwezigen het na afloop over één ding eens: het congres had iedereen een beter inzicht in de sleepwet gegeven. Of deze kennis ook nog aanwezig was na de afsluitende borrel, is helaas niet meer geverifieerd.