Terugblik Bestuursjaar 2019-2020

Na een druk en geslaagd jaar zouden we graag nog even willen terugblikken op het afgelopen bestuursjaar, door te kijken naar wat er is bereikt.

Gemeenteraadssimulatie 2019
Datum: 1 maart 2019
Locatie: Stadhuis (aan de Grote Markt)

In samenwerking met het CDJA Groningen, DWARS Groningen en de JOVD Groningen organiseerde het GPJK ook dit jaar weer de befaamde gemeenteraadssimulatie. Na een korte introductie door raadsleden Jan Pieter Loopstra (PvdA) en Marjet Woldhuis (100% Groningen) verdeelden de deelnemers zich in commissies op. Bij deze editie moesten er in de verschillende commissies over de volgende thema’s worden onderhandeld: veiligheid, ouderenzorg, emancipatie en mobiliteit. Nadat alle commissies een akkoord hadden bereikt, volgde het plenaire gedeelte onder leiding van Burgermeester Arend ter Laak (CDJA). Uiteindelijk bleek de PVV-fractie de meeste successen te hebben behaald en was daarmee de winnaar van deze editie. Het deelnemeraantal lag rond en nabij de twintig.

Het Grote Provinciale Jongerendebat
Datum: 5 maart 2019
Locatie: Marie Lokezaal (in het Harmoniecomplex van de RuG)

Dit debat werd opgezet in samenwerking met J.B.S.V. Dorknoper en werd tevens ondersteund door Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV). De volgende partijen namen deel aan het debat: PVV, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, Groninger Belang en ChristenUnie. Het debat stond onder leiding van prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aangezien we een jongerendebat wilden organiseren, hebben we de politieke partijen gevraagd om jonge kandidaten te sturen die mogelijk ook nog zelf studeerden. Hiermee was het een debat wat voor jongeren en door jongeren werd georganiseerd. In totaal lag het aantal aanwezigen rond de 45.

Debat in de aanloop naar de PS19 op het Praedinius Gymnasium
Datum: 12 maart 2019
Locatie Praedinius Gymnasium

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019 organiseerde het GPJK in samenwerking met een groepje leerlingen van het Praedinius Gymnasium een debat met als thema de provinciale statenverkiezingen. Tijdens dit debat waren alle bekende partijen binnen de Groningse Provinciale Staten vertegenwoordigd, van VVD tot Partij voor de Dieren. Wat dit debat zo speciaal maakte was het feit dat de politieke partijen alleen door jongeren vertegenwoordigd werden. Net als bij het eerder georganiseerde Provinciale Jongerendebat gold ook hier: voor jongeren, door jongeren. Het debat werd dan ook geleid door Jannes Paas, zelf leerling op het Praedinius Gymnasium.

EU Parliament Election Debate
Datum: 2 mei 2019
Locatie: Van Swinderen Huys te Groningen

Het debat, dat in aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 mei 2019 werd georganiseerd, vond plaats in samenwerking met NGIZ Noord, de noordelijke afdeling het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken. Deelnemers aan het debat waren Sabine Klok (GroenLinks, plek 5) en Roelien Kamminga (VVD, plek 7). Het debat vond plaats in het Engels, aangezien internationale Studenten afkomstig uit EU-landen ook in Nederland mogen stemmen. Tijdens het debat passeerden thema’s zoals EU-uitbreiding, de relatie tussen de EU en de wereld en de economische verschillen tussen EU-landen de revue. De presentatie was in handen van Matt Veerkamp en Sander Vellekoop (bestuurslid bij NGIZ Noord). Er waren in totaal meer dan 30 mensen aanwezig bij het debat.

The EU – The Dutch Perspective
Datum: 4 juni 2019
Locatie: Land van Kokanje

Samen met de Groningse afdeling van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken hebben we een lezing georganiseerd over de Nederlandse visie op en rol in de Europese Unie. Deze lezing werd gegeven voor Hoogleraar Europese Integratie Jan van der Harst. Van der Harst nam ook de uitslagen van de afgelopen Europese Parlementsverkiezingen met ons door en reflecteerde op de opkomst van populistische groepen in het Parlement. De lezing werd ondanks het mooie weer goed bezocht; internationale studenten waren wederom in groten getale aanwezig.

Scholenprojecten

Ook in 2019 heeft het GPJK weer verschillende scholenprojecten mogen organiseren.

6 februari – Alfa-College Kardinge
Scholenproject over politiek, met mbo-studenten.

12 maart – Praedinius Gymnasium
Scholenproject n.a.v. de Provinciale Statenverkiezingen van 2019, met middelbare scholieren.

27 maart – Alfa-College Boumaboulevard
Scholenproject over politiek, met mbo-studenten.