Een terugblik op de afgelopen periode

De afgelopen maanden heeft het bestuur van het GPJK niet stilgezeten. Hieronder een terugblik op twee geslaagde activiteiten!

De Groninger Debatwedstrijd

Op donderdag 23 november vond de nieuwste editie van de Groninger Debatwedstrijd plaats. Tien teams bestaande uit Groningse jongeren gingen op het Provinciehuis de verbale strijd met elkaar aan over provinciale en landelijke thema’s. Hoewel er veel inhoudelijke argumenten te horen waren, kregen de teams het publiek ook vaak aan het lachen door middel van goed gekozen voorbeelden. Uiteindelijk wisten de teams “De ware JOVD” en “Christendemocraten” de finale te bereiken, die plaatsvond in de imposante Statenzaal. Voor het oog van een veelkoppig publiek gingen de twee teams in debat over één van de controversieelste Groningse onderwerpen: de gaswinning. Na een tergend lang juryberaad werd “De ware JOVD” uitgeroepen tot beste debatteam van Groningen. Wel wisten de “Christendemocraten” nog de prijs voor beste individuele spreker in de wacht te slepen: deze ging naar Hielke Onnink van het CDJA Groningen. Al met al was het een geslaagde avond, waarop veel jongeren hebben kunnen kennismaken met de provinciale en landelijke politiek.

GPJK-gemeenteraadssimulatie

Op 8 december vond de tweede editie van de GPJK-gemeenteraadssimulatie plaats. Vierentwintig jongeren mochten die dag zowel letterlijk als figuurlijk plaatsnemen op de stoel van Groningse gemeenteraadsleden. Om kwart voor twaalf druppelden de eerste deelnemers binnen op het Stadhuis. Na een korte introductie gingen de deelnemers uiteen in de verschillende politieke fracties, om hun strategie voor die dag te bespreken. Meteen waren er al enkele fracties die toenadering tot elkaar zochten om een samenwerkingsverband aan te gaan.

Vervolgens spoedden de deelnemers zich naar de locaties waar de vergaderingen van de vier commissies (Toerisme en recreatie, Milieu, Wonen en Integratie en emancipatie) plaatsvonden. Tijdens deze vergaderingen werd er druk gediscussieerd en werden de nodige compromissen gesloten, maar na slechts twee uur had iedere commissie een veelomvattend akkoord op papier staan.

Na de commissievergaderingen was er een lobbymoment ingepland, waarvan de deelnemers gretig gebruik maakten. Onder het genot van een lunch verzorgd door de gemeente waren her en der groepjes raadsleden druk in de weer om een motie te schrijven of verbondjes te sluiten.

Hierna was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de plenaire vergadering. Onder de deskundige leiding van VVD-raadslid Max Blom gingen de raadsleden met elkaar in debat over de vier akkoorden. Ondanks een aantal spannende stemmingen en enkele kritische (en minder kritische) moties werden uiteindelijk alle akkoorden door de raad aangenomen. Hiermee kwam er een einde aan een zeer inhoudelijke dag. Tot slot ging een grote groep nog mee naar restaurant Napoli, waar onder het genot van pizza en pasta nog lang is nagepraat.