Organisatie

GroningenIn 1978 is door de Provincie Groningen het Provinciaal Politiek Jongeren Kontakt (PPJK) opgericht om jongeren te betrekken bij de politiek. Op 25 februari 1992 is het Gemeentelijk Politiek Jongeren Contact (GPJC) samengevoegd met het PPJK, waarop de naam van de gefuseerde organisatie het GPJK werd. Het GPJK is een provinciaal bestuursorgaan, en in de loop van de tijd is het GPJK zich bezig gaan houden met het ondersteunen van politieke jongerenorganisaties en sinds kort ook politieke organisaties voor jongeren.

Organisatie

De stichting kent drie belangrijke organen: het bestuur, de Raad van Toezicht en de kascontrolecommissie. Het bestuur vormt het organisatorische hart van het GPJK. Zij is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en onderhoudt het contact met politieke jongerenorganisaties en andere samenwerkingspartners.

De Raad van Toezicht en de kascontrolecommissie houden beide toezicht op het bestuur. De Raad van Toezicht controleert de besluiten en bestuurlijke activiteiten van het bestuur. De kascontrolecommissie ziet toe op de boekhouding en kan adviseren over het financieel beleid.