Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de stichting, de financiën, het onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en het organiseren van evenementen.

Mocht je meer willen weten over samenwerkingsprojecten met de stichting, heb je vragen voor het bestuur of ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van het bestuur, neem dan contact op met secretaris@gpjk.nl.

Wie is het bestuur?

Het bestuur van het GPJK wordt gevormd door vier tot zes betrokken jongeren met een hart voor politiek en jongerenparticipatie. Meestal zijn de bestuursleden ook lid van een van de aangesloten politieke jongerenorganisaties, maar dit is geen vereiste. Het huidige bestuur Veerkamp bestaat uit vijf personen.

 

Rosalie Reenders, uitvoerend voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de visie van een bestuur. Daarnaast dient de voorzitter als spreekbuis namens de overige bestuursleden.

Marnix Kuper, penningmeester

De penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken van het bestuur, zoals budgetteren, kascontroles, en declaraties.

Nina de Haan, secretaris 

De secretaris neemt alle secretariële taken op zich, zoals het maken van de notulen en het bijhouden van de communicatie via social media. Verder dient de secretaris vaak als het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.

Egbert Boerma, bestuurslid organisatie & promotie

Het bestuurslid organisatie houdt zich bezig met het organiseren van diverse evenementen in het jaar.

Het bestuurslid promotie houdt zich bezig met het creëren van zichtbaarheid voor het GPJK op voornamelijk sociale media. 

Harm Verbeek, bestuurslid scholenprojecten

Het bestuurslid Scholenproject houdt zich bezig met alles rondom onze scholenprojecten. Wij gaan langs bij middelbare scholen, basisscholen en MBO-scholen om leerlingen/studenten te enthousiasmeren en informeren over politiek.