Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de stichting, de financiën, het onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en het organiseren van evenementen.

Mocht je meer willen weten over samenwerkingsprojecten met de stichting, heb je vragen voor het bestuur of ben je geïnteresseerd in de werkzaamheden van het bestuur, neem dan contact op met secretaris@gpjk.nl.

Wie is het bestuur?

Het bestuur van het GPJK wordt gevormd door vier tot zes betrokken jongeren met een hart voor politiek en jongerenparticipatie. Meestal zijn de bestuursleden ook lid van een van de aangesloten politieke jongerenorganisaties, maar dit is geen vereiste. Het huidige bestuur Veerkamp bestaat uit vijf personen.

Matt Veerkamp, voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de visie van een bestuur. Daarnaast dient de voorzitter als spreekbuis namens de overige bestuursleden.

Max Vincent Valk, secretaris & vicevoorzitter

De secretaris neemt alle secretariële taken op zich, zoals het maken van de notulen en het bijhouden van de communicatie via social media. Verder dient de secretaris vaak als het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.

Iris van der Weide, penningmeester

De penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken van het bestuur, zoals budgetteren, kascontroles, en declaraties.

Joris Seinen, bestuurslid scholenprojecten

Het bestuurslid scholenprojecten is verantwoordelijk voor de voorlichtingprogramma’s die het GPJK organiseert op middelbare scholen en mbo’s.

Matthijs Bos, bestuurslid organisatie

Het bestuurslid organisatie houdt zich bezig met het organiseren van diverse evenementen in het jaar.