Financiën

Op deze pagina vind je informatie en formulieren met betrekking tot de financiën van de stichting.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@gpjk.nl.

Declaratieformulieren

In specifieke gevallen kun je als vrijwilliger recht op een onkostenvergoeding hebben voor je inzet voor de stichting. In deze gevallen heb je vooraf toestemming nodig van het bestuur. Kosten declareren gaat via het onderstaande formulier. Als je vragen hebt, neem dan contact op met de penningmeester.

Aanvragen subsidie

Deelnemende organisaties en samenwerkingspartners kunnen voor bepaalde activiteiten, evenementen of promotiedoeleinden subsidie van de stichting krijgen. Subsidie dient te worden aangevraagd met behulp van het onderstaande aanvraagformulier.
Vermeld op het formulier de contactgegevens van de aanvrager en een beschrijving van datgene waar je subsidie voor aanvraagt. Geef een zo’n helder mogelijk beeld van de bijhorende kosten en inkomsten van het project waarvoor je subsidie aanvraagt. Stuur het ingevulde aanvraagformulier idealiter 6 maar minimaal 4 weken voor de betreffende datum naar penningmeester@gpjk.nl. Het bestuur besluit zo spoedig mogelijk of je aanvraag gehonoreerd wordt of dat er aanvullende eisen zijn.
Na afloop van het evenement of project waarvoor je subsidie hebt aangevraagd vul je het realisatieformulier in. Daarin geef je een evaluatie van hetgeen waar je subsidie voor hebt aangevraagd plus een financieel verslag van de totale kosten en inkomsten. Stuur dit inclusief (kopieën van) de bijhorende bonnen en facturen naar penningmeester@gpjk.nl. De penningmeester controleert het bedrag en maakt, indien alles correct is, het geld binnen één maand over na het bijhorende rekeningnummer.

Meer informatie over de procedure, deadlines en de eisen die aan subsidieaanvragen gesteld worden kun je vinden in het onderstaande subsidiereglement.