Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie houdt toezicht op de financiële bewindsvoering van de stichting. Hiervoor controleert de commissie geregeld de boekhouding van het bestuur. Leden van de kascontrolecommissie kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over geldzaken en de uitgaven van de stichting. Aan het einde van het boekjaar controleert de kascontrolecommissie de financiële administratie en de jaarrekening en doet hiervan verslag aan de Raad van Toezicht. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste 2 vertegenwoordigers van betrokken samenwerkingspartners.

De kascontrolecommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Ard Warnink (Christendemocratisch JongerenAppèl)
  • Gert Westerhof (JongerenOrganisatie Vrijheid Democratie)
  • Maarten van der Laan (Jonge Socialisten)