Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het GPJK houdt toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Dit doet zij door de beleidsplannen en jaarverslagen van het bestuur te controleren. De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over bestuurlijke activiteiten. Hiervoor kan de raad van toezicht een vergadering met het bestuur uitroepen. Daarnaast benoemt de raad van toezicht de leden van het bestuur. Bepaalde voorstellen of besluiten van het bestuur behoeven bovendien de goedkeuring van de raad van toezicht.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit een aantal zetels. Deze zetels worden bekleed door de politieke jongerenorganisaties die zijn aangesloten bij de stichting. Alle betrokken politieke jongerenorganisaties hebben recht op één zetel in de raad van toezicht en elke zetel gaat gepaard met één stem. De organisatie bepaald zelf wie zij afvaardigt.

Naast deze permanente zetels kunnen ook partners bij vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig zijn. Zij hebben tijdens deze vergaderingen een waarnemende rol, wat wil zeggen dat zij wel spreekrecht, maar geen stemrecht hebben.