Maatschappelijke partners

De stichting hecht veel waarde aan samenwerking met maatschappelijk georiënteerde organisaties. Er zijn veel organisaties die zich richten op jongeren: studentenorganisaties, scholen, sportverenigingen, culturele instanties of maatschappelijke dienstverleners. Soms komen bij deze organisaties ook onderwerpen aan bod op het snijvlak van de politiek en op dat soort momenten treedt de stichting graag naar voren als verbinder en schakel tussen jongeren en politieke interesse.

Maatschappelijke organisaties

Voor scholen en onderwijsinstellingen verzorgt het GPJK graag gastlessen. In deze lessen staat bewustwording en meningsvorming voorop en kan een breed scala aan onderwerpen of lesstof worden behandeld. Het belangrijkste voor ons is echter dat we politiek laten leven voor jongeren, dus maken we de lessen graag interactief, zodat de leerlingen en studenten echt zelf aan de slag kunnen of moeten. We hebben hiermee veel goede ervaringen bij onder andere het Alfa College, het Noorderpoort, het Praedinius Gymnasium en de UMC Weekendschool in het recente verleden.

Ook met andere organisaties in de semi-publieke sector hebben we goede ervaringen. Zo werkte de stichting in het verleden samen met de MJD, jeugdhonk Jimmy’s en WIJ Jeugdcentra in Groningen.

Partners

Naast deze partners heeft het GPJK meerdere samenwerkingsconvenanten gesloten met studentenorganisaties en -verenigingen waarmee gezamenlijk opgetrokken wordt in het organiseren van evenementen en het ondersteunen van elkaars activiteiten. Voor meer informatie over de samenwerkingsvorm van het partnerschap, zie het huishoudelijk reglement. Op dit moment werkt de stichting op deze manier samen met de onderstaande organisaties:

Staat jouw organisatie er niet tussen? Neem dan vooral contact met ons op, want we gaan graag in gesprek om ook met jouw organisatie samen te werken.