Clio Groningen

 

 

 

 

 

Clio is de studievereniging van de studie Internationale Betrekkingen en Organisatie
(IBIO) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Clio heeft rond de 1100 leden, wat het de
grootste studievereniging aan alle Nederlandse letterenfaculteiten maakt, en één van de
grootste verenigingen van Groningen.
Clio organiseert verschillende activiteiten, waaronder feesten, workshops en excursies,
en biedt haar leden verschillende diensten zoals samenvattingen, een stage database en
verschillende kortingen rondom Groningen. Gerelateerd aan de studie IBIO organiseert
Clio veel politieke excursies, lezingen en een jaarlijks congres. Op deze manier laat Clio
haar leden kennismaken met de verschillende kanten en mogelijkheden van
Internationale Betrekkingen.

https://www.clio.nl/home