Groninger Studentenbond (GSb)

De Groninger Studentenbond (GSb) is een vakbond voor alle studenten en toekomstige studenten van het hoger onderwijs in Groningen en zal als zodanig alle middelen die de vakbond ter beschikking staan, gebruiken om de belangen van haar doelgroep te behartigen.

De GSb streeft naar een zo gunstig mogelijk leefklimaat voor studenten in Groningen waarbij duurzaamheid onder de aandacht wordt gebracht en dient te worden bevorderd.

De belangenbehartiging beslaat elk terrein waar de student in diens hoedanigheid van student-zijn mee te maken heeft. Dit omvat tenminste het gebied van onderwijs, huisvesting en mobiliteit.

Naast het behartigen van belangen van studenten verleent de GSb ook diensten aan studenten om de kennis, het zelfbewustzijn en de rechtspositie van studenten te vergroten en te bevorderen.