Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV)

De Hanze Studentenbelangen Vereniging is de belangenbehartiger voor alle studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Al 14 jaar zet de HSV met bestuur en fractie in voor een betere studietijd in Groningen.

De Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) is opgedeeld in een studentendelegatie en een personeelsdelegatie. De studentendelegatie bestaat op dit moment uit twee partijen waar de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) al jaren de grootste partij is. Het bestuur organiseert activiteiten voor de leden van de HSV en zorgt ervoor dat de fractie onderzoek kan houden over de mening van de student.

In de raad werken de verschillende partijen, ondanks hun verschillende ideologieën samen om de rechten van de studenten te waarborgen. De personeelsgeleding bestaat uit negen personen, waarvan zes docentleden en drie leden van het onderwijsondersteunend personeel.

In de HMR worden maandelijks nieuwe stukken besproken die van belang zijn voor de gehele Hanzehogeschool. Eens per maand neemt het College van Bestuur zitting tijdens een raadsvergadering. In deze zittingen probeert de HSV duidelijk te maken wat studenten willen en hoe het onderwijs naar onze mening zou moeten worden ingericht. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met het bestuur of de fractie op.
Facebook Twitter LinkedIn Youtube