PINK! Noord-Nederland

PINK
Hoewel PINK! een PJO (politieke jongeren organisatie) is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken, en te laten ervaren hoeveel invloed wij als (jonge) burgers hebben, zodat we samen een betere wereld kunnen vormen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit of soort.

Wij herkennen dat mensen fantastische dieren zijn. We zijn creatief, nieuwsgierig en initiatiefrijk. We zijn ook tot enorme empathie in staat. Maar we hebben het onszelf, en zowat alle andere soorten op deze aarde, ontzettend moeilijk gemaakt door onze haast, hebzucht en vermogen om evenwichten te verstoren waar we ons niet eens bewust van zijn.

Het begint nu urgent te worden dat er een omslag plaatsvindt, waarin mensen meer ruimte krijgen om onze positieve kant te laten zien, de opzettelijke kwelling van dieren tegen te gaan, en onze planeet te behouden. Om je aan te sluiten bij onze beweging of voor meer informatie, kijk op onze website.
Facebook
 Twitter