Scholenprojecten

Het doel van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) is om jongeren in de provincie Groningen meer te betrekken bij de politiek. Dit wordt onder andere gedaan door het verzorgen van gastlessen of het organiseren van debatten op scholen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van vakken als Burgerschap of Maatschappijleer. Het programma van zo’n project wordt altijd afgestemd op de wensen van de docent en het niveau van de leerlingen. Toegankelijkheid, interactiviteit en humor zijn hierbij onmisbare kenmerken. Deze projecten worden altijd verzorgd door jongeren van verschillende de politieke jongerenorganisaties in Groningen. Zij staan dichtbij de belevingswereld van leerlingen en weten wat er speelt. Dit zorgt voor een mooie interactie, waarbij veel ruimte is voor vragen en discussie.

Doordat het GPJK onder andere samenwerkt met de gemeente Groningen en de provincie Groningen is het ook mogelijk projecten te organiseren buiten de muren van de school. Voorbeelden hiervan zijn excursies naar de Gemeenteraad of de Provinciale Staten. Door daadwerkelijk in de Statenzaal of Raadszaal aanwezig te zijn, en aan de hand van concrete voorbeelden uit te leggen wat daar gedaan wordt, gaat (regionale) politiek leven.

Dergelijke projecten worden georganiseerd door het Bestuurslid Scholenprojecten van het GPJK. Voor meer informatie, of om eens samen om tafel te gaan en te kijken naar mogelijkheden op uw school, kunt u contact opnemen via scholenprojecten@gpjk.nl. We kijken dan altijd naar de wensen vanuit de docent en passen het project daarop aan.

In het verleden hebben we succesvol samengewerkt met het Alfa College, Noorderpoort College, Praedinius Gymnasium, Gomarus College en de IMC Weekendschool.