Congres autonoom vervoer

Groningen in 2050: een provincie die grotendeels is teruggegeven aan de natuur of een bloeiende en innovatieve regio waar zelfrijdende voertuigen ons van A naar B brengen? Dat die tweede optie helemaal geen utopie hoeft te zijn, bleek op vrijdag 20 april. Op die dag organiseerde het GPJK in samenwerking met J.B.S.V. Dorknoper, de provincie Groningen en enkele andere partners namelijk een congres over autonoom vervoer. Gedurende het congres werd duidelijk dat autonoom vervoer meer is dan dure Tesla’s: zo omvat het onder meer zelfrijdende bussen en treinen, drones en zelfvarende boten.

Allereerst was het woord aan Romke Visser, Statenlid voor de PvdA en voorzitter van de commissie Mobiliteit, Economie en Energie in de Provinciale Staten. Hij vroeg onder andere aandacht voor de juridische implicaties van autonoom vervoer: wie houden we aansprakelijk als een autonoom voertuig iemand aanrijdt? Vervolgens was het woord aan Robert de Wit, Statenlid voor het CDA en ook lid van de commissie Mobiliteit, Economie en Energie. Hij legde uit dat autonoom vervoer slechts een onderdeel is in een breder pakket aan maatregelen dat leefbaarheid in de regio moet garanderen. Tot slot bracht Daniël Koelikamp, projectmanager autonoom vervoer bij de provincie Groningen, ons op de hoogte van de laatste Groningse projecten op het gebied van autonoom vervoer.

Tussendoor verzorgde het GPJK enkele discussies, waarbij de deelnemers door het opsteken van een rood of een groen kaartje hun mening over enkele scherp geformuleerde stellingen konden geven. Zo werd er druk gediscussieerd over de hackgevoeligheid en veiligheid van autonoom vervoer en over de gevolgen voor de lokale werkgelegenheid.

Ondanks het stralende weer wisten toch circa veertig mensen hun weg naar het provinciehuis te vinden. Naast de interessante problematiek en de goede opkomst zorgden ook de aangename koelte en de uitstekende borrel na afloop voor een geslaagde activiteit. Rond 16:00 uur keerden de laatste aanwezigen op hun fiets huiswaarts. Wellicht dat zij bij het vervolgcongres in 2050 wel een zelfrijdend busje zullen nemen.